RUT OCH RAGNAR
Stockholms stadsteater
Directed by Jan-Olof Strandberg